Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap

Wilt u graag uw lidmaatschap bij de vereniging opzeggen, dan vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen. Deze kunt u inleveren bij de ledenadministratie. Dit kan schriftelijk geschieden, maar u kunt dit formulier ook mailen naar ledenadm.hbv@gmail.com